บอลสเต็ป บอลชุด

บอลสเต็ป บอลชุด

วิทยาการหุ่นยนต์: เข้าสู่ evolvabot

วิทยาการหุ่นยนต์: เข้าสู่ evolvabot

Noel Sharkey หมั้นหมาย โดยคำนึงถึงความทับซ้อนที่น่าสนใจระหว่างชีววิทยาและวิทยาการหุ่นยนต์ อุปกรณ์ของดาร์วิน: หุ่นยนต์ที่กำลังพัฒนาสามารถสอนอะไรเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชีวิตและอนาคตของเทคโนโลยี จอห์น ลอง หนังสือพื้นฐาน: 2012. 288 หน้า. $26.99, £17.99 9780465021413...

Continue reading...